cesartrade report rema 2023

Životní prostředí nám není lhostejné.

Každý den jsme obklopeni elektronickými zařízeními, která nám zjednodušují a zpříjemňují život. Domácí spotřebiče, chytré telefony, počítače a notebooky, akumulátorové nářadí, hračky na baterie… Tito užiteční pomocníci se však poté, co doslouží, stávají elektroodpadem a mohou znamenat nebezpečí pro životní prostředí. Vysloužilá elektrozařízení představují v současnosti nejrychleji rostoucí kategorii odpadu na světě. Řešením je jejich správné třídění, zpětný odběr a následná šetrná recyklace, pro kterou jsme si vybrali spolehlivého partnera, společnost REMA Systém.

A jak konkrétně jsme v roce 2023 přispěli ke zvyšování opětovného materiálového využití a ochraně životního prostředí? To deklaruje environmentální vyúčtování, které jsme obdrželi od společnosti REMA Systém, kolektivního systému zajišťujícího sběr odpadních elektrozařízení. Tento dlouhodobý a spolehlivý partner pro nás efektivně zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých elektronických zařízení.

A díky vám jsme za loňský rok odevzdali 8 935 kg odpadních elektrozařízení, čímž jsme přispěli k tomu, že se tento odpad nehromadí na skládkách či nespaluje ve spalovnách.

Díky recyklaci jsme snížili environmentální dopad elektroodpadu a generovali úspory, které si můžeme přiblížit na konkrétních příkladech:

1 695 kWh ELEKTRICKÉ ENERGIE

Při výrobě produktů i v souvislosti s těžbou primárních surovin dochází ke spotřebě elektřiny. Pokud je k recyklaci odevzdána například jedna domácí tiskárna, ušetří se tím spotřeba elektřiny ve výši 1 kWh. To odpovídá množství elektrické energie, které spotřebuje kombinovaná chladnička s mrazákem za více než 2 dny provozu.

4 761 kg PRIMÁRNÍCH SUROVIN

Primární suroviny jsou veškeré nezpracované přírodní zdroje, které jsou vytěženy a využívány při výrobě a provozu výrobků. Recyklace jedné lednice o hmotnosti 50 kg ušetří 34 kg primárních surovin, které by jinak bylo nutné získat těžbou a zpracováním přírodních zdrojů o hmotnosti přesahující několik set kilogramů.

1 483 m3 VODY

Spotřeba vody při výrobě jakéhokoliv produktu zahrnuje množství vody potřebné pro získání surovin, chlazení, čištění a další aktivity, které jsou s výrobou produktu spojeny. Odevzdáním jedné LCD televize k recyklaci se zamezí znečištění 3 m3 vody. Pro představu, toto množství vystačí jednomu člověku na více než měsíc.

4 594 l ROPY

Při výrobě produktů i v souvislosti s těžbou primárních surovin dochází ke spotřebě ropy. Vzhledem k tomu, že

ropa je neobnovitelným zdrojem energie, je její šetření z hlediska environmentálního dopadu zvláště důležité.

10 989 kg CO2

Snížení produkce skleníkových plynů si můžeme ukázat na příkladu jedné pračky, při jejíž recyklaci ušetříme 68 kg oxidu uhličitého (CO2.). Stejné množství CO2 je vyprodukováno jedním osobním autem s benzínovým motorem na trase dlouhé zhruba 436 km.