Adresát: CESAR TRADE, s.r.o., se sídlem Karlova 3460, PSČ: 407 47 Varnsdorf

Uplatnění reklamace

Datum uzavření smlouvy:


Jméno a příjmení:


Adresa:


E-mailová adresa:


Zboží, které je reklamováno:


Popis vad zboží:


Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:


Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 


Datum:

Podpis: