Zásady ochrany osobních údajů

Obchodní společnost:    CESAR TRADE, s. r. o.

IČ: 27273733

DIČ: CZ27273733

Sídlo: Karlova 3460, 470 07 Varnsdorf,

Provozovna: CESAR TRADE, s. r. o. - Karlova 3460, 470 07 Varnsdorf

Telefon: +420 777 819 472,

E-mail: info@cesartrade.cz

Web: https://cesartrade.cz

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 21884

1.            Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a všemi příslušnými právními předpisy v platném znění.

2.            Osobní údaje evidované prostřednictvím e-shopu https://cesartrade.cz jsou Prodávajícím zpracovány na základě udělení příslušných souhlasů a oprávněného zájmu, a to výhradně pro účely plnění a realizace smluvních povinností, poskytování obchodních služeb a související vzájemné komunikace. Tyto údaje budou uloženy po celou dobu trvání vzájemného obchodního vztahu a po jeho skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů Prodávajícího, která nepřekročí 4 kalendářní roky, počínaje dnem poskytnutí těchto údajů či souhlasů. Prodávající si vyhrazuje právo požádat Kupujícího o udělení souhlasu, který tuto lhůtu prodlouží.

3.            Prodávající smí na základě oprávněného zájmu zasílat svým evidovaným zákazníkům relevantní obchodní sdělení i bez jejich explicitního souhlasu. V případě nežádoucích obchodních sdělení umožňuje Prodávající pozastavit jejich zasílání na základě vzájemné dohody.

4.            Rozsah a účel zpracování osobních údajů Kupujícího: Jméno a příjmení, název společnosti (nepovinné), fakturační a dodací adresa (pokud se vzájemně liší), e-mail, telefonní číslo (nepovinné), IČ a DIČ (nepovinné). Veškeré osobní údaje evidované v e-shopu https://cesartrade.cz na základě uživatelského účtu lze po přihlášení zobrazit v záložce „osobní údaje“. Potřeba zpracování osobních údajů Společností vychází z nezbytnosti zpracovávání těchto údajů pro účely oprávněného zájmu a smluvního plnění.

5.            Příjemci osobních údajů – Prodávající může poskytnout osobní údaje Kupujícího externím subjektům, zajišťujícím účetní, administrativní právní, či dopravní agendu (Česká pošta apod.), pokud je jejich využití nezbytné k náležitému plnění obchodních a smluvních povinností. Prodávající může dále poskytnout osobní údaje svým externím dodavatelům v případech, kdy je jejich využití nezbytné k náležitému plnění obchodních a smluvních povinností.

6.            Kupující má právo: vzít udělený souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje zpracováváme; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; požadovat výmaz svých osobních údajů.

7.            Uvedená práva v bodě 6. může kupující uplatnit prostřednictvím emailové adresy: poverenec@cesartrade.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu: CESAR TRADE s.r.o., Karlova 3460, 407 47 Varnsdorf, nebo do datové schránky prodávajícího (ID: 57svhy9).

8.            Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého bydliště, místa zaměstnání nebo kde došlo k údajnému porušení, pokud si myslí, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.