Sociální podnik je součástí firmy CESAR TRADE, s.r.o, která poskytuje pracovní a sociální integraci znevýhodněných osob do společnosti. V převážné míře pracovní uplatnění nachází lidé se zdravotním postižením nebo lidé dlouhodobě nezaměstnaní.  

Společnost je zaměřena na komplexní tiskové řešení, prodejem elektroniky a kancelářského vybavení. Sociální podnik je součástí textilní výroby a výroby náplní. Orientujeme se především na zákazníky z České a Slovenské republiky. 

Projekt ROZŠÍŘENÍ OBORU PODNIKÁNÍ FIRMY CESAR TRADE S.R.O. JAKO PODPORA ZAMĚSTNANOSTI MĚSTA VARNSDORF (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015953) je spolufinancován Evropskou unií

Hlavním cílem projektu je vznik a fungování integračního sociálního podniku se 4 pracovními místy pro osoby sociálně znevýhodněné z Varnsdorfu. Zvýšit jejich uplatnění na trhu práce a tím částečně snížit nezaměstnanost města. Rádi bychom, aby tento projekt dlouhodobě fungoval i po ukončení finanční dotace z Evropské Unie.

  

  

Dokumenty ke stažení v rámci projektu: