V rámci chráněného trhu práce zaměstnáváme lidi s OZP. Těmto lidem se snažíme dát práci a i vy tomu můžete pomoci. Staňte se naším zákazníkem nebo partnerem a dávejte práci společně s námi zaměstnancům s OZP.

Co u nás zaměstnanci s OZP vykonávají?

Kompletace a balení produktů

Zaměstnanci s OZP zajišťují kompletaci a balení výrobků dle požadavků a zadání. 

 • Montáž drobných výrobků.
 • Začišťování předmětů.
 • Třídění výrobků.
 • Kontrolu kvality.
 • Nalepování štítků.
 • Kompletaci a balení.
 • Přepravu.

Administrativní práce a back-office management

Naši zaměstnanci s OZP u nás zajišťují také zpracování administrativních požadavků, komunikaci se zákazníky, procesní operace ve firmě, zpracování dodaných dokumentů, zadávání dat a podkladů do interních systémů.

 • Přepisování textu.
 • Digitalizace a archivace dokumentů.
 • Tisk, skenování, kopírování.
 • Objednávky služeb.
 • Další administrativní práce.

Náhradní plnění pro firmy

Naše společnost CESAR TRADE s.r.o. poskytuje možnost odběru v režimu náhradního plnění. Pro více informací nebo v případě zájmu nás kontaktujte na:

--

Michaela Ganišinová
E-mail: michaela.ganisinova@cesartrade.cz
Mob.: +420 734 476 721

--

V jakých oborech poskytujeme náhradní plnění?

 • Komplexní tisková řešení na míru
 • Prodej tonerových a inkoustových kazet, válcových jednotek a barvících pásek
 • Výroba a prodej kompatibilních tonerových a inkoustových kazet
 • Servis tiskových zařízení
 • Prodej a dodávky IT
 • Digitalizace listinných dokumentů 
 • Ochranné pracovní pomůcky a drogistické zboží
 • Vybavení kanceláří papírenskými potřebami, drogerií a nábytkem

Jste zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci?

Ze zákona musíte splnit povinný podíl OZP zaměstnanců (4 % zaměstnanců OZP z celkového počtu). Namísto zaměstnání OZP z celkového počtu). Namísto zaměstnání osob OZP můžete do státního rozpočtu odvést poplatek ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za každé jedno vypočtené pracovní místo, nebo využít služeb chráněné dílny a získat užitečné náhradní plnění.

Odběrem v režimu náhradního plnění (chráněný trh práce) splníte zákonné požadavky, získáte pro své podnikání užitečné služby, výrobky a zboží a nepřímo navíc podpoříte zaměstnávání lidí s hendikepem. V případě, že zákonné požadavky nesplníte, může Vám Úřad práce udělit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Neplaťte sankce a finanční odvody do státního rozpočtu a využijte tuto možnost u nás.

Tato povinnost zaměstnávat zdravotně postižené osoby vychází z § 81 zákona č. 435/2004 Sb., přičemž zaměstnavatelé mohou tuto podmínku splnit buď přímým zaměstnáváním zdravotně postižených osob, nebo tzv. náhradním plněním - odebíráním výrobků a služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50% zdravotně postižených zaměstnanců, nebo prostřednictvím tzv. chráněných pracovních dílen. Náhradním plněním můžete snížit své odvody za nesplněný povinný podíl zaměstnání OZP.

Potvrzení o náhradním plnění

V souvislosti se zavedením elektronické evidence náhradního plnění došlo od 1.1.2018 ke změně zákona o zaměstnanosti. Od tohoto data již není nutno vyžadovat od jednotlivých dodavatelů náhradního plnění čestná prohlášení a ani kopie dohod zaměstnavatele s ÚP ČR.

Od října 2017 lze zjistit oprávnění k poskytování náhradního plnění na seznamu ověřených dodavatelů na portálu MPSV ČR, kde jsou průběžně aktualizována data za naší společnost CESAR TRADE s.r.o. a to za jednotlivá čtvrtletí.

Od února 2018 je odběratelům k dispozici portál ENP MPSV, kde si mohou zkontrolovat všechny své faktury od všech dodavatelů v režimu náhradního plnění.

Pro získání kompletních informací o problematice náhradního plnění využijte portál MPSV.